Od 1812 do 1911

Dr. Ivan Hribar, 1896

Rojen je bil 1851. leta v Trzinu. Kot gimnazijec je pisal za različne časopise in se preizkušal kot prevajalec in pesnik. Kot politik pa je v Ljubljani pričel delovati leta 1882.

Leta 1888 je bil izvoljen v deželni zbor in kasneje še v državnega. Ko je prevzel funkcijo mestnega poslanca, je zaslovel kot vztrajen zagovornik napredka. Županoval je med letoma 1896 in 1910, ko oblast njegove šeste izvolitve ni več potrdila. Dosegel je graditev mestnega vodovoda, za kar je bil nagrajen z nazivom častnega meščana Ljubljane.

Državni vladi se je zameril zaradi močne nacionalne politične usmerjenosti, zaradi česar je deželni odbor odobril celo revizijo njegovega županovanja.

V Kraljevini SHS je bil pooblaščen minister in veleposlanik v Pragi ter kraljevi namestnik za Slovenijo. Leta 1925 se je odpovedal političnemu delovanju. Potem ko je leta 1941 zavrnil predlog okupatorja, da bi ponovno prevzel ljubljansko županstvo, se je še istega dne vrgel v Ljubljanico.

Koristne povezave
Informacije o Ljubljani